Igebjørg Ejsing holder fortælleværksted for de unge

Foreningen har afholdt fortælleværksteder for børn. Her er det de unge selv, der fortæller.

De unge fortællere forbereder sig

Der lyttes..........

Her er det Richard Olsen, der fortæller

Her er det John E Jensen, der fortæller

Workshop med Dorthe Fussing 2018

workshop på Kulturkasernen 2018

John på Elisaethcenteret

Rita fortæller ved Esrum sø

Richard Olsen, Karen Jacobsen, Rita Lindegaard, Kirsten Harthimmer og Freddy Harthimmer er klar til at fortælle skæbnehistorier

Ingebjørg Ejsing fortæller eventyr

Fortællinger på Anvortskov Ruin 2021

Folkevise, korsridere og reformationen - fortalt af Helle Janke, Karen Jacobsen og Richard Olsen ved Anvortskov ruin

"Hans Tausen" fortæller om reformationen.

Kokkepigen fortæller, hvad man hørte om Frederik den 4. og hans elskerinde

Anvortskov-fortællerne ved det stor flotte platantræ.

Kostymer til fortællinger ved Anvortskov ruin

Her kan du se billeder fra nogle af ravnenes arrangementer