Bestyrelsen
Foreningens officielle data
Odins Ravne - Holbækfortællerne
CVR.nr.:  31 38 01 38


Foreningens mail - adresser:
info@odinsravne.dk
formanden@odinsravne.dk


eller brug hjemmesidens kontaktformular 
Formanden
Formanden hedder Rita Lindegaard Sørensen og træffes på
telefon 2980 9420 eller mail rita.lindegaard@gmail.dk.  
Hun bor i Slagelse.
 
Kassereren
Kassereren hedder Freddy Harthimmer.
Han træffes på tlf. 24452207; kassereren@odinsravne.dk


Bestyrelsesmedlemmer
Øvrig bestyrelsesmedlem er Richard Olsen , der  bor i Holbæk.

Desuden er der to suppleanter:
Karen Jacobsen og Marianne Jensen