Odins Ravne - Holbækfortællerne

Økonomien

Kontingent

Kontingentet udgør  kr. 200 om året.

Fortællehonorar

Honoraret afhænger af arrangementets art og hvordan  Odins Ravne skal medvirke, f.eks. hvor mange fortællere vi stiller med.

Honoraret udgør minimum 1000 kr til foreningen (der afregnes med foreningen) hvis jeres arrangement varer under 60 min. og 1500 kr. hvis arrangementet varer over
60 min.
Honoraret er normalt incl. transport. 

Skriftlig aftale (mail) om honorar træffe med Odins Ravne ved formanden Rita Lindegaard Sørensen  eller een af de "pakke"ansvarlige.

Du kan også aftale direkte med een enkelte fortæller og må da også afregne honoraret direkte med vedkommende. 

Der opkræves dog ikke honorar af vores faste samarbejdspartnere. 

Foreningens bankkonto

Reg. nr. 1726  Kontonr. 5155 614 635
i Nordea, Holbæk afd.

Foreningens CVR Nr.

CVR: 31 38 01 38